VELKOMMEN SOM ANDELSHAVER I ARNØJE VANDVÆRK


Denne side er Arnøje Vandværks Velkomstmappe til nye kunder i forsyningsområdet. Generelt vil alle andelshavere/vandforbrugere kunne finde genveje til vigtige oplysninger her på siden. Læs om lejer- udlejerforhold nederst på denne side. 

 

Siden opdateres løbende, men vil overordnet sammenfatte de kerneydelser, som Arnøje Vandværk skal levere som et kvalitativt og driftsikkert vandværk.

 

Arnøje Vandværks bestyrelse arbejder efter en forretningsorden, der som målsætning skal sikre rent drikkevand af bedste kvalitet jfr. lovgivningen.

 

Endvidere skal skal vandleverancen være til lavest mulige omkostning for andelshaverne/ vandforbrugerne.

 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i Arnøje Vandværk og alle store forandringsbeslutninger vedtages på denne.

 

Driftsmæssige og obligatoriske driftsomkostninger ligger inden for forretningsordenen og bestyrelsens ansvarskompetence.

 

Som andelshaver/vandforbruger bør du orientere dig om indholdet i nedenanførte vigtige dokumenter:

 

 

 

 

 

 

Arnøje Vandværk fremfører vandet til målerbrønd, der skal være nedgravet ca. 1 m. fra skel på andelshavers grund.

 

Målerbrønden er i en standardiseret og godkendt frostfri udgave. Vandmåleren er underlagt certificering og med lovbestemt udskiftning, test og prøveudtag.

 

Stophanen er to kugleventiler på hver side af vandmåleren, der er placeret i målerbrønden.

 

Arnøje Vandværks stikledning er røret fra hovedledningen til skellet og målerbrønden hos andelshaver/vandforbruger.

 

Efter målerbrønd benævnes røret som jordledningen, der er andelshavers ansvar og ejendom – incl. udgifter hertil.

 

Andelshaver har forpligtigelse (jfr. lovgivningen) til at sikre mod vandspild fra egen rørføring (jordledningen) på egen grund.

 

[Vandspild] efter vandmåleren er andelshavers/vandforbrugers udgift, og dette kan være en stor omkostning, hvis det ikke opdages i tide.

 

Arnøje Vandværk indestår for udgifter for fremførsel og installation til og med målerbrønd incl. stophane og vandmåler.

 

Vandmålere, der nedtages for udskiftning, er installeret og omkostningsdækket af Arnøje Vandværk, – og derfor altid vandværks ejendom. Nedtagne vandmålere opbevares i 5 år jfr. arkivbestemmelser.

 

Installationer og udskiftninger udføres af en certificeret operatør for Arnøje Vandværk.

 

Ejerskifte og refusionopgørelse er et anliggende mellem sælger og køber. Det er vigtig, at der sker aflæsning af vandmålerens display. Vores bogholderi udfærdiger refusionsopgørelse efter gældende regler og aftaler med ejendomsmæglerne. Den administrative udgift skal afregnes med sælger. 

 

Ejerskifte med ny ejers navn og mailadresse bedes meddelt Arnøje Vandværk.

 

Om udlejningsejendomme 

Det er udlejers ansvar at opkræve alle udgifter hos deres lejere i ejendomme, der forsynes med vand fra Arnøje Vandværk. Som udgangspunkt vil lejere modtage alle informationer fra deres udlejer med mindre andet kan aftales med Arnøje Vandværk. 

Opdateret FEB 2024

 

 

 

 

 

watermark