Vandspild


Denne side informerer om vandspild mm. 

 

Vandspildet i Arnøje Vandværk er generelt omkring 500 m3. Tallet fremkommer ved aflæst forbrug hos vandbrugerne sammenholdt med udpumpet vand i ledningsføringen.

 

 

Både regningen fra vandværket og regningen for spildevandsafledningen bliver mærkbar forøget, når vandspild ikke opdages og forebygges. Vandspild på "kundesiden" af måleren er kundens ansvar.

 

Desværre opdages sådanne vandspild oftest i forbindelse med aflæsning af årets forbrug - og sammenligningen på forrige års forbrug.

 

[Læs om eftergivelse af afgifter v/vandspild]

 

[Klik her for grundig vejledning fra Danske Vandværker - incl. formularer]

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

 

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

watermark