Vandspild


Denne side informerer om vandspild mm. 

 

Vandspildet i Arnøje Vandværk er på meget få m3. Tallet kontrolleres ved aflæst forbrug hos vandforbrugerne sammenholdt med udpumpet vand i ledningsføringen. Vi udfører en midtvejsmåling (omkring 1. juni) som kontrol for lækager hos såvel kunderne som på vores forsyningslinje. Ved den ordinære aflæsning i december, vil vi tilsvarende kunne konstatere mulig lækage.

 

De elektroniske vandmålere registrer vandforbrug med så stor nøjagtighed, at såfremt måleren ikke står helt stille over et døgn, modtages en advarsel om lækage ved vores aflæsninger. Vi kontakter straks kunden, hvis der er mistanke om lækage. 

 

 

Både regningen fra vandværket og regningen for spildevandsafledningen bliver mærkbar forøget, når vandspild ikke opdages og forebygges. Vandspild på "kundesiden" af måleren er kundens ansvar.

 

 

[Læs om eftergivelse af afgifter v/vandspild]

 

[Klik her for grundig vejledning fra Danske Vandværker - incl. formularer]

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

 

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

watermark