Vandkvalitet


Vandets hårdhed i Arnøje Vandværk er 27* dH [Danmarkskort over hårdhed - klik her for info

 

* dH stiger og falder - pr. maj 2024 igen steget. 

 

Stevns Kommune har i 2021 udarbejdet pligtigt [Kontrolprogram] for Arnøje Vandværks vandkvalitetsprøver - på vandværket og ude ved 4 kundevandhaner i forsyningsområdet.

 

Stevns Kommune har i 2023 gennemført pligtig tilsyn, og der var ingen bemærkninger:
 
Se tilsynsrapporten [klik her] / fra 2023.

 

 

Der er foretaget pligtigt (hvert 5. år) inspektion af rentvandstanken beliggende under vandværket:

 

[Klik her for rapporten 1Q | 2020]

 

 

En rigtig god rapport - med kun få anbefalinger og forslag til forbedringer. Dog var et indsatsområde absolut noget vi skulle følge op på. Større træer i nærheden af rentvandstanken under vandværket, ville over tid kunne være en belastning i form af rodnettes søgning rundt om - og under bygningen. Derfor fik vi en god aftale med naboen om fjernelse af naboens større træer og sikring mod genvækst, samt rydning af egne buske og træer tæt ved bygningen.

 

Trae 2020 2

 

 

*****

Læs den samlede beskrivelse og plan for drikkevand i Stevns Kommune [klik her]

 

Via dette [Link] får du adgang til hjemmesiden JUPITER/GEUS, der samler vandkvalitetsdata for alle vandværker i Danmark. I linket har vi navigereret til informationer om vandkvaliteten for Arnøje Vandværk. Der er samlet data fra flere år - man folder informationerne ud i det anviste aktive link på GEUS-sitet.

 

Vi følger naturligvis de meddelte retningslinjer for frekvens og krav til vandprøver for vandværkerne i Stevns Kommune. 

 

 

Vores vandprøver er oplistet herunder:

 

2024

 

[Analyserapport - afgang vandværk - 02 MAJ 2024] ingen bemærkninger

 

[Analyserapport - kundehane - 02 MAJ 2024] ingen bemærkninger

 

 

2023

 

[Analyserapport - for Jern/Nikkel/Mangan - vandværk - 02 OKT 2023] - intet forhøjet efter nyt prøveudtag

 

[Analyserapport - Standard/Pesticider - Kundehane - 04 AUG 2023] - let forhøjet Jern/Nikkel/Mangan - ekstra prøve iværksat

 

[Analyserapport - Standard - Nitrat - Vandværk 22 FEB 2023]

 

[Analyserapport - Standard/Pesticider - Vandværk 08 FEB 2023]

 

[Analyserapport - Standard - Kundehane 08 FEB 2023

 

[Analyserapport - Standard - Vandværk 08 FEB 2023

 

2022

[Analyserapport - Standard - Kundehane - 28 NOV 2022]

 

[Analyserapport - Ekstra efter rengøring af tank - 17 OKT 2022] i.a.b.

 

[Analyserapport - Ekstra for Flourid - Vandværk - 1 JUN 2022] Flourid nu nede på 1.3

 

[Analyserapport Standard - Vandværk - 4 MAJ 2022] Flourid oppe på 1.7 (kortvarigt)

 

[Analyserapport Standard - Kundehane - 4 MAJ 2022]

 

 

2021

[Analyserapport Udvidet - kundehane - 29 JUL 2021] med PFAS-test - og er negativ 

 

[Analyserapport Udvidet - Vandværk - 18 JAN 2021

 

[Analyserapport Standard - kundehane - 18 JAN 2021]

 

[Analyserapport Skyllevand/procesvand - 18 JAN 2021]

 

 

 

2020

 

[Analyserapport standard kontrolhane vandværk 08 SEP 2020]

 

[Analyserapport efter ledningsbrud - kundehane 06 JUL 2020

 

[Analyserapport_standard_kontrolhane_vandværk_12 MAR 2020]

 

 

 

2019

 

 

[Analyserapport for pesticidrest_Chlorothalonil-amidsulfonsyre MAJ 2019] Ingen sporbare pesticirester i prøven. Det var seneste krav fra myndighederne.

 

 

[Analyserapport for alene Ammonium APR 2019] Godkendt lavt resultat efter tilretninger af skyl og iltningsprocesser.

 

 

[Analyserapport 16 januar 2019 - kontrolhane] Vandværksprøve. OBS for højt Ammonium-tal, der skyldes tilretninger af iltningsprocesserne/belufter på vandværket. Normaltilstand kommer på plads efter service og justering.

 

 

[Analyserapport 16 Januar 2019 - kundevandhane] Vandudtag hos en kunde på ledningsnettet.

 

 

[Analyserapport 16 Januar 2019 - skyllevand] Skyllevandsprøve af vand der anvendes til skyl af tanke og ledes til afløb - skal indeholde divs. normalt forekommende reststoffer.

 

 

 

2018 

[Analyserapport 5 juli 2018 - pesticid] Vandværkprøve for pesticidrester (Dimethylsulfamid)
(INGEN ANMÆRKNING)
[Analyserapport 22 januar 2018-RÅ-VAND-BORING] OBS: Fald til 1,4 for Fluorid
[Analyserapport 8 januar 2018]  Vandværksprøve
 

 

 

2017

[Analyserapport 11 oktober 2017] Vandværksprøve for pesticidrester
(INGEN ANMÆRKNING) 
[Analyserapport 25 januar 2017] Vandværksprøve
[Analyserapport 25 januar 2017] Hustandsprøve hos kunde

 

 

2016

[Analyserapport 5 januar 2016] Obs: Fluorid på 1,4 dvs. under grænseværdien på 1,5

                                                                                

 

 

2015

[Analyserapport 6 januar 2015]
[Analyserapport 6 januar 2015_udvidet

 

 

2014

[Analyserapport - marts 2014

 

2013

[Analyserapport - marts 2013]

 

 

Ordforklaring til vandanalyse [klik her]

Kilde "Forening af danske vandværker".

 

 

Stevns kommune har "indsatsplaner" for alle vandværker i kommunen: 

 

 

[klik her for indsatsplan for Arnøje Vandværk]

 

 

 

 

 

watermark