Vandkvalitet


Vandets hårdhed i Arnøje Vandværk er 24 dH [Danmarkskort over hårdhed - klik her for info]

 

Læs den samlede beskrivelse og indsatsplan for vand i Stevns Kommune [klik her]

 

Via dette [Link] får du adgang til hjemmesiden JUPITER/GEUS, der samler vandkvalitetsdata for alle vandværker i Danmark.

 

I linket har vi navigereret til informationer om vandkvaliteten for Arnøje Vandværk.

 

Der er samlet data fra flere år - man folder informationerne ud i det anviste aktive link på GEUS-sitet. 

 

Desværre formår Stevns Kommune ikke at indsende opdaterede og korrekte data for de lokale vandværker på deres egne kommunale sites for info om vandkvalitet - og vandværker i øvrigt.

 

Vores vandprøver er oplistet herunder:

 

 

2019

 

 

[Analyserapport for pesticidrest_Chlorothalonil-amidsulfonsyre MAJ 2019] Ingen sporbare pesticirester i prøven. Det var seneste krav fra myndighederne.

 

 

[Analyserapport for alene Ammonium APR 2019] Godkendt lavt resultat efter tilretninger af skyl og iltningsprocesser.

 

 

[Analyserapport 16 januar 2019 - kontrolhane] Vandværksprøve. OBS for højt Ammonium-tal, der skyldes tilretninger af iltningsprocesserne/belufter på vandværket. Normaltilstand kommer på plads efter service og justering.

 

 

[Analyserapport 16 Januar 2019 - kundevandhane] Vandudtag hos en kunde på ledningsnettet.

 

 

[Analyserapport 16 Januar 2019 - skyllevand] Skyllevandsprøve af vand der anvendes til skyl af tanke og ledes til afløb - skal indeholde divs. normalt forekommende reststoffer.

 

 

 

2018 

[Analyserapport 5 juli 2018 - pesticid] Vandværkprøve for pesticidrester (Dimethylsulfamid)
(INGEN ANMÆRKNING)
[Analyserapport 22 januar 2018-RÅ-VAND-BORING] OBS: Fald til 1,4 for Fluorid
[Analyserapport 8 januar 2018]  Vandværksprøve
 

 

 

2017

[Analyserapport 11 oktober 2017] Vandværksprøve for pesticidrester
(INGEN ANMÆRKNING) 
[Analyserapport 25 januar 2017] Vandværksprøve
[Analyserapport 25 januar 2017] Hustandsprøve hos kunde

 

 

2016

[Analyserapport 5 januar 2016] Obs: Fluorid på 1,4 dvs. under grænseværdien på 1,5

                                                                                

 

 

2015

[Analyserapport 6 januar 2015]
[Analyserapport 6 januar 2015_udvidet

 

 

2014

[Analyserapport - marts 2014

 

2013

[Analyserapport - marts 2013]

 

 

Ordforklaring til vandanalyse [klik her]

Kilde "Forening af danske vandværker".

 

Læs seneste nyt pr. 2018:[Drikkevandsbekendtgørelse]

 

 

Genvej til Stevns Kommunes side for [Vandkvalitet og Vandforsyning

 

 

Stevns kommune har "indsatsplaner" for alle vandværker i kommunen: 

 

 

[klik her for indsatsplan for Arnøje Vandværk]

 

 

 

 

 

watermark