Undersøgelser - Ny Boring ??


På generalforsamlingen den 1. marts 2018 blev det sat til afstemning, at der skulle iværksættes undersøgelser for evt. ny boring/ekstra for mulighederne for lavere kalkindhold (dH) og muligt lavere indhold af Fluorid på under grænseværdien på 1.5.

 

Et medlem fremlagde, at der kunne være lavere kalkindhold og lavere Fluoridindhold i Barupområdet.

 

I foråret 2018 har der været foretaget prøveudtag ved 2 private brønde/boringer, som er selvforsynende.

 

Testfokus: Kalk - Fluorid mm. - samt Pesticidrester

 

Nr. 1 på en lokation i Barup og en boring på ca. 40 m og med et større vandforbrug, var der følgende værdier:

 

Kalk:               26 dH

Calsium:        150 Ca

Magnesium:     21 Mg

Fluorid:         0.60 F

Ingen målbare Pesticidrester

 

Nr. 2 på en lokation i Hellested Syd/Barup ca. 8 m brønd + ca. 7 m borerør og med et direkte kildespring til brønden - og med et vandforbrug for en normal husstand, var der følgende værdier:

 

Kalk:               17 dH

Calsium:        100 Ca

Magnesium:     12 Mg

Fluorid:         0.54 F

Ingen Pesticidrester over grænseværdien - dog et målbar BAM (2,6-dichlorbenzamid) på 0,048.

 

Bestyrelsen vurderer, at når kalkindholdet (dH) i teststed nr. 1 har point-værdier over vandværkets nuværende dH, bør der ikke efterforskes yderligere før næste generalforsamling. Det lavere Fluoridtal kan skyldes en mere moderat og udjævnet indvinding. 

 

Det er endvidere bestyrelsen vurdering, at når der ved teststed nr. 2 er en svag indikation af BAM, bør der ikke foretages yderligere tiltag på denne lokation. Det lavere Fluoridtal og kalkindhold må tilskrives indvinding i et højere undergrundslag.

 

 

 

 

watermark