Takster & Procedurer


For ekstraordinære afregninger beregnes der 450,- kr. + moms i administrationsomkostninger.

*****

Ved fakturaafregningen for forbrug 2023 og fremover, vil der kunne tilmeldes PBS. Breve udsendes sidst i 2023/start 2024 m/vejledninger.

 

Såfremt der skal anvendes manuel afregning faktures der et adminstrationsgebyr til NETS og vores bogholderi - dette forventes at være ca. 47,- kr. pr. faktura. Dette er samme procedure som de øvrige stevnske vandværker.

*****

Fra og med 1. januar 2024, skal vi udarbejde refusionsopgørelser ved køb og salg af ejendomme. Dette koster 450,- kr. + moms som administrativ omkostning hos vores revisor.

 *****

Procedure for lukning af vandforsyning - og genåbning [Klik her]

 

Bestyrelsen skal årligt (november måned) anmode Stevns kommune om takstbladsgodkendelse for det efterfølgende år.

 

 

[Regulativ (Vand) i Stevns Kommune]

 

I 2023 pålægges der 0,19- kr. + moms pr. m3 til ny grundvandbeskyttelsesindsats - takstbladet tilrettes dette forhold.

 

 

Man kan læse mere her: https://www.danskevv.dk/viden-om/okonomi/afgift-pa-ledningsfort-vand/

 

Herunder link til lovforslag samt Danske Vandværkers høringssvar.

 

https://www.skm.dk/love/lovforslag/lovforslag-2020-21/forslag-til-lov-om-aendring-af-lov-om-afgift-af-ledningsfoert-vand-og-lov-om-vandforsyning-mv/

 

https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2020/12/hoeringssvar_afgift-paa-ledningsfoert-vand_dec-2020.pdf

 

  

[Takstblad 2024] Godkendt af Stevns Kommune - december 2023. Forhøjet med alene et nettoindeks på 1,375 %

 

 

[Takstblad 2023] Godkendt af Stevns Kommune - december 2022

 

[Takstblad 2022][Godkendt af Stevns Kommune - februar 2022]

 

[Takstblad 2021] 

 

 

[Takstblad 2020]

 

 

[Takstblad 2019]

 

 

[Takstblad 2018

 

 

[Takstblad 2017

 

 

[Takstblad 2016]

 

 

[Takstblad 2015]

  

 

[Takstblad 2014]

 

  

Opmærksomheden henledes på, at statsafgiften løbende justeres - og dette vil påvirke afregningen. Du kan læse om statsafgiften [her].

 

Læs [her] lovgrundlaget for takster - Miljøministeriet - Naturstyrelsen har formuleret en grundig vejledning.

 

 

watermark