Overflødige brønde og boringer


Brønde og boringer der ikke længere anvendes som vandforsyning/brugsvand, skal anmeldes til kommunen for såvel registrering som godkendelse.

 

Stevns Kommune har gennem de senere år gennem medierne og deres hjemmeside bekendtgjort fremgangsmåden for enten godkendt nedlæggelse af en overflødig brønd/boring eller godkendelse til et fortsat brug.

 

Der har tidligere været mulighed for tilskud til nedlæggelse via Stevns Kommunes hjemmeside. Manglende indberetning eller fejlagtige oplysninger kan medføre straf.

 

[Genvej til Stevns Kommunes side om emnet

 

Når Arnøje Vandværk får nye kunder i forsyningsområdet, vejleder vi dem om den korrekte fremgangsmåde for nedlæggelse af den nu overflødige brønd eller boring, samt den underretningspligt vi har overfor myndighederne incl. evt. KLAR-Forsyning for så vidt angår kloakafledningen til rensningsanlæg mm. 

 

I Arnøje Vandværks forsyningsområde (kunder) er der en del ejendomme, der fortsat har bevaret den tidligere egen vandforsyning. Vi må antage, at alle har anmeldt disse til Stevns Kommune jfr. myndlighedernes vejledning.

 

Arnøje Vandværk kan hjælpe med kontakt til en brøndborer med certifikat til nedlæggelse af overflødige brønde og boringer. 

 

Det vand vi har til rådighed nu - det har vi lånt af fremtiden!!

watermark