ØKONOMI


Nyt: Arnøje Vandværk har i 2022 skiftet til Lokal Revision, Klippinge som vores bogholderi og revisor. 

*****

 

Beslutningen fra generalforsamlingen i 2015 om samling af Arnøje Vandværks økonomiske interesser i et lokalt pengeinstitut er nu gennemført.

 

Alle konti og interesser blev pr. medio august 2015 samlet i NORDEA - filialen i Store Heddinge.

 

J.A.K-Bank blev pr. 5. oktober 2015 underlagt Finansiel Stabilitet, der varetager pengeinstitutter, der ikke kan indestå for egen drift.

 

Arnøje Vandværks frie kapital er indsat i NORDEA – filialen i Store Heddinge. Bestyrelsen har til opgaveansvar, at midlerne anbringes afkastmæssigt og sikkert bedst muligt.

 

Da danske vandværker ikke må konsulidere sig til andet end planlagte investeringer, har Arnøje Vandværk iværksat en strategisk tilbagebetaling af formuen til andelshaverne. Det faste bidrag er nedsat til lavest mulige beløb ligesom vandprisen pr. m3 fastholdes på et lavt niveau.

 

De kommende år vil regnskabet udvise underskud, indtil formuen balancerer. Vandværker i Danmark skal jfr. lovgivningen "hvile i sig selv" - og ikke oparbejde overskud til kapital.

 

For driftsåret 2019 blev der solgt aktier/obligationer af beholdningen til en værdi af 100.000,-. Beløbet blev indsat som driftsmidler for at dække udgifterne til vedligehold og reperationer.

 

 

****

På denne side vil vi fremover bringe relevante informationer om Arnøje Vandværks økonomi.

 

Regnskaberne vil fortsat have sin egen side.

 

 

watermark