Fluorid


Arnøje Vandværk har et Fluorid-tal på omkring 1,4 til 1,5 (F-).

 

Der er en faldende tendens - og det kan formodes, at en øget  - men mere udjævnet oppumpningsmængde,  kan have en gunstig indvirkning for et lavere tal.

 

Flere stevnske vandværker har generelt et højt Fluorid-tal, og det har en sammenhæng med de geologiske undergrundsforhold.

 

Der er også teorier om, at ved et højereliggende niveau i geo-laget for oppumpning i borerøret, kan man måske indvinde vand med lavere Fluorid-tal.

 

Dog har Arnøje Vandværk, med vores relativ dybe boring på > 59 m, en meget høj og sikker vandkvalitet, der antageligt kan skyldes de "sikre/beskyttende" overliggende kalklag m.m. 

 

I 2018 vil bestyrelsen undersøge mulighedene for en mere kontrolleret og udjævnet oppumpning som mulig sænkning af Fluorid-tallet.

 

Vandtekniske leverandører skal beregne sådanne metoder, som er kendt fra andre vandværker med endnu højere Fluorid-tal.

 

Læs den samlede beskrivelse og indsatsplan for vand i Stevns Kommune [klik her]

 

Flourid er beskrevet i afsnit 7.1.1 - side 38 i den anførte indsatsplan.

 

FLUORID (1)

 

FLUORID ØST DK (1)

watermark