BNBO - Boringsnære Beskyttelsesområder / Opdateres løbende


Kort beskrevet: I større eller mindre cirkler omkring i vandboringer til almen forsyning af drikkevand, skal der være en dyrkningsfri (pesticid) beskyttelseszone.

 

Der må ikke marksprøjtes eller på anden vis anvendes kemikalier indenfor cirklen. Der er også  tiltag til, at der heller ikke må anvendes gødningsprodukter - dog må naturgødning antageligt anvendes.

 

Arnøje Vandværk skal forpagte eller på anden vis sikre mod sprøjtning og gødning i en relativ beskeden cirkel rundt om boringen. I 2022 skal der være indgået aftaler med lodsejere omkring boringen.

 

Pr. juni/juli 2022 har vi afklaret omfanget og de kommende udgifter til kompensation af to lodsejere (naboer) til vandværket. Der indgåes gældende aftaler for at sikre BNBO omkring boringen. Udgifterne er rimelige, og vil blive indregnet fremadrettet i budgetter og takstbladet.

 

Grundlaget for aftalerne er standardskabelonerne fra Danske Vandværker, Landboforeningerne og kommunerne i Danmark. 

 

Arnøje Vandværks boring ligger på samme matrikel som vandværksbygningen. 

 

Skaermbillede 2022 04 07 124533

 

Klik [her for adgang til Geo-Kort for BNBO] - Klik på: Udpegede drikkevandsressourcer og herefter klik på: Boringsnære beskyttelsesområder og zoom selv ind på Arnøje Vandværk i Arnøjes udkant mod Hellested. 

 

 

Klik [her for adgang til vejledning mm. fra Danske Vandværker]

 

 

Dokumentsamling:

 

[Sårbarhedsscreening]

 

[Sårbarhedsvurdering]

 

[Oplæg - Risikovurdering]

 

[Oplæg - Indgåelse af aftaler] med nabolodsejere

 

Opmålt areal v/LE34 (Landmåler)

 

 

 

watermark