Beredskabsplan/Sikring


Klik her [Beredskabsplan_2020] for at læse om hvorledes vi skal håndtere en situation ved unormal vandforsyning - samt mulig forurening mm.

 

Da vi er serieforbundet med Store Heddinge Vandværk (som nødforsyning og Back Up), er vi også sikret ved omfattende strømsvigt, idet Store Heddinge Vandværk har nødgenerator på vandværket og kan opretholde vandforsyningen. 

 

Arnøje Vandværk følger myndighedernes krav om "terror"sikring af en vandforsyning.

 

I slutningen af 2019 og starten af 2020 har vi sammen med vores operatør DANWATEC m.fl. foretaget installation af en fuldstændig sikring mod utilsigtet adgang.

 

Ved enhver form for forsøg på adgang til boringskappen, adgangsdøren samt påvirkning af rumfølere i bygningen uden indtastning af sikringskode, vil udpumpningen i rørføringen straks standses.

 

Ligeledes kræves der indhegning af et vandværk, og dette blev foretaget i foråret 2020.

 

Foto Af Hegnet 2020 APR

 

 

watermark