Aflæsning/Elektronisk fra 2018


Selvaflæsning er historie!

 

2023: Der aflæses vandforbrug fredag den 1. december mellem kl. 1400 og 1600. Mail er udsendt til kunderne.

 

*****

 

Efter beslutningen om udskiftning til elektroniske vandmålere ved generalforsamlingen i 2018, blev opgaven afsluttet i OKT 2018.

 

Hårlev VVS udførte opgaven, og der er lagt en kvittering m/målerdata i postkassen. 

 

Den gamle vandmålers data er indsamlet af Hårlev VVS til brug for årsafregningen. Kvitteringen ser sådan ud:

 

Kamstrup Maalerskift Bruger

Bagside:

Kamstrup Maalerskift Bruger 2

 

Alle målerbrønde er nu etableret. 

 

Bestyrelsen vil fremover indsamle forbrugsdata elektronisk omkring den 1. uge i december og faktura udsendes snarest herefter.

 

Man kan selv tilkøbe et aflæsningsmodul til eget vandforbrug (krypteret data), således at ejendommens døgnforbrug kan følges på et display indendørs. 
Egen Aflaeser Foto

 

 

Beskrivelse [Klik her] - brugervejledning [Klik her]

 

Pris ved enkeltkøb: 850,- kr. og ved fællesindkøb på mellem 10 og 49 stk. da 795,-kr. og herover da 785,-kr.

 

Kodning af enheden til vandmåleren er fastpris 200,- kr. og skal fornyes ved udskiftning (ca. hvert 13. år). Priser er ex. moms. Kamstrup tager herudover et adminstrationsgebyr på 300,- kr.

(opdateret januar 2021)

 

Arnøje Vandværk kan medvirke til kontakten til Kamstrup A/S, men anbefaler ikke løsningen.

 

 

Vi har testet enheden og er ikke særligt imponeret af denne. Der må ikke være vand over måleren i målerbrønden - så kan enheden ikke fange signalet. 

 

Læs evt. mere her om leverandøren:

[www.Kamstrup/vandmålere] 

 

Samtlige elektroniske vandmålere er installeret i målerbrønde v/skel til ejendommen - se mere under [Velkomstmappe] her på hjemmesiden.

 

  

Udskiftningen af vandmålere foretages af vandværket, og udgiften er indeholdt i vandværkes drift. 

 

Se evt. bekendtgørelsen om vandmålere mm. her: [klik her]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watermark