VELKOMMEN & NYT


[Generalforsamlingen i 2019] berammes til den 15. marts. Indkaldelse udsendes jfr. vedtægterne.

 

 

Faktura for forbruget i 2018 er udsendt den 27. december 2018.

I tilfælde af spørgsmål kan mailadressen på siden for [Bestyrelsen & Kontakt] anvendes. 

 

 

Takstblad for 2019 kan læses under [Takster & Procedurer]

 

 

Udskiftning til elektroniske målere er udført - se mere under [Aflæsning/Elektronisk i 2018].

 

 

 

Stevns Kommune har pålagt vandværkerne i forsyningsområderne at foretage ekstra udprøvninger for pesticidrester. Følg med under [Vandkvalitet]

 

  

****

 

Husk at oplyse om ændringer i mailadresse/kontaktoplysninger - send gerne en mail til: 

[kontakt@arnøje-vandværk.dk], hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har den gældende mailadresse. 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen. Persondatalovgivningen af 25.maj 2018 overholdes og ingen personfølsomme data gives videre uden at modtager er genkendt og årsag gyldig og saglig begrundet. Kun Stevns Kommune Forsyning (spildevandsberegning) er berettiget forbrugsdatamodtager.

 

watermark