VELKOMMEN & NYT


Selvaflæsning af vand 2016 er afsluttet.

 

 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 10. marts 2017 i Hellested Forsamlingshus - indkaldelse tilgår medlemmerne.

 

 

Læs om reduktion af kalkvirkningen under: "Kalk".

 

Læs om "Beredskabsplan" under "Drift & Varsling". 

 

Læs om fornyelse af vandindvindingstilladelsen på op til 15.000 m3 hvert år under "Drift & Varsling".

   

Har du læst kvalitetsrapporten pr. januar 2016 under "Vandkvalitet" - flotte tal og ingen kritiske bemærkninger. 

 

  

Under emnet: "Drift & Varsling" findes oplysninger om ledningsbrud - nedsat drift/trykfald - særlige forhold -renovering - gravearbejde o.lign. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen.

watermark