VELKOMMEN & NYT


Den 1. december 2017 skal vandforbrugerne foretage selvaflæsning af vandforbrug for 2017. Annoncering sker i Stevnsbladet mandag den 20. november 2017. Der udsendes endvidere mail til de vandforbrugere, som Arnøje Vandværk har fået oplyst korrekt mailadresse på!

 

Desværre har flere ikke meddelt ændringer i deres mailadresse mm. Sidevisningen for "Aflæsning" åbnes for aflæsning på dagen.

 

 Foto Af Annonce

 

 

Tidligere nyt: 

Stevns Kommune har pålagt vandværkerne i forsyningsområderne at foretage ekstra udprøvninger for pesticidrester.

 

Vi har den 16 OKT 2017 modtaget et meget fint prøveresultat. Se dette i oversigten herunder.

 Pesticid 2017

 

 

[Analyserapport 11 oktober 2017] Vandværksprøve for pesticidrester

(INGEN ANMÆRKNING)

 

Læs gerne mere om vandkvalitet generelt på relevant side. 

 

****

 

Husk at oplyse om ændringer i mailadresse/kontaktoplysninger - send gerne en mail til: 

lars_juel_clement@hotmail.com hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har den gældende mailadresse. 

 

Selvaflæsning vil ske pr. 01 DEC 2017.

 

 

****

Ordinær generalforsamling blev afholdt fredag den 10. marts 2017.

 

Ca. 50 medlemmer deltog - du kan se referatet og det godkendte regnskab under emnevisningen i venstre side.

 

  

Læs om reduktion af kalkvirkningen under: "Kalk".

 

Læs om "Takster".

 

Læs om "Beredskabsplan" under "Drift & Varsling". 

 

Læs om fornyelse af vandindvindingstilladelsen på op til 15.000 m3 hvert år under "Drift & Varsling".

   

Har du læst kvalitetsrapporten pr. januar 2017 under "Vandkvalitet" - flotte tal og ingen kritiske bemærkninger. 

 

  

Under emnet: "Drift & Varsling" findes oplysninger om ledningsbrud - nedsat drift/trykfald - særlige forhold -renovering - gravearbejde o.lign. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen.

watermark