VELKOMMEN & NYT


Se Drift & Varsling

 

Læs om generalforsamling via [genvej] til siden om emnet.

 

  

Har du ikke modtaget faktura pr. mail eller brevpost skal du kontakte et medlem af bestyrelsen.

 

 

Analyserapport efter vandprøver udtaget den 8. januar og 22. januar 2018 er tilgængelig under siden for vandkvalitet - ingen bemærkninger. Fluoridtallet er dog igen på grænseværdien - dog faldende til 1,4 fra seneste prøve. 

 

 

 

 

 

Tidligere nyt: 

Stevns Kommune har pålagt vandværkerne i forsyningsområderne at foretage ekstra udprøvninger for pesticidrester.

 

Vi har den 16 OKT 2017 modtaget et meget fint prøveresultat. Se dette i oversigten herunder.

 

 

 Pesticid 2017

 

 

[Analyserapport 11 oktober 2017] Vandværksprøve for pesticidrester

(INGEN ANMÆRKNING)

 

Læs gerne mere om vandkvalitet generelt på relevant side. 

 

****

 

Husk at oplyse om ændringer i mailadresse/kontaktoplysninger - send gerne en mail til: 

lars_juel_clement@hotmail.com hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har den gældende mailadresse. 

 

 

 

 

****

Ordinær generalforsamling blev afholdt fredag den 1. marts 2018.

 

Ca. 40 (28 m/stemmeret) vandforbrugere deltog - du kan se referatet og det godkendte regnskab under emnevisningen i venstre side.

 

  

Læs om kalkvirkningen under: "Kalk".

 

Læs om "Takster".

 

Læs om "Beredskabsplan" under "Drift & Varsling". 

 

Læs om fornyelse af vandindvindingstilladelsen på op til 15.000 m3 hvert år under "Drift & Varsling".

   

Har du læst kvalitetsrapporten pr. januar 2018 under "Vandkvalitet" - flotte tal og ingen kritiske bemærkninger. 

 

  

Under emnet: "Drift & Varsling" findes oplysninger om ledningsbrud - nedsat drift/trykfald - særlige forhold -renovering - gravearbejde o.lign. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen.

watermark