VELKOMMEN & NYT


Læs om [BNBO] på aktuel side. 

 

Generalforsamling 2022 blev afholdt med 40 deltagere- læs mere under:

 

 [Generalforsamling & Vedtægter]

 

***

 

For naturens skyld anlægges der en bræmme med blomster v/vandværket - og vi udvider antageligt arealet de kommende år.

 

Stevnsbladet

Formanden vertikalskærer græsset inden udsåning - bestyrelsen havde en god arbejds-eftermiddag i godt vejr den 28. maj 2021. Artikel fra Stevnsbladet uge 22/2021.

 

 

Sådan ser vores vandværk ud: 

 

Oversigt Over Installationer

Se [Drift og Varsling]

 

Se [Vandkvalitet]

 

 

 **|**

 

Stevns Kommune har gennemført pligtig tilsyn, og der var ingen bemærkninger:

 

Se tilsynrapporten [klik her] + følgebrev [klik her]

 

 

I tilfælde af spørgsmål kan mailadressen på siden for [Bestyrelsen & Kontakt] anvendes. 

 

 

Takstblad kan læses under [Takster & Procedurer]

 

 

Udskiftning til elektroniske målere er udført - se mere under [Aflæsning/Elektronisk i 2018].

 

 

 

Stevns Kommune har pålagt vandværkerne i forsyningsområderne at foretage ekstra udprøvninger for pesticidrester. Følg med under [Vandkvalitet]

 

  

****

 

Husk at oplyse om ændringer i mailadresse/kontaktoplysninger - send gerne en mail til: 

[kontakt@arnøje-vandværk.dk], hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har den gældende mailadresse. 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen. Persondatalovgivningen af 25.maj 2018 overholdes og ingen personfølsomme data gives videre uden at modtager er genkendt og årsag gyldig og saglig begrundet. Kun Stevns Kommune Forsyning (spildevandsberegning) er berettiget forbrugsdatamodtager.

 

watermark